Środa - "Recykling"


Gimnastyka poranna:

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw&list=PLHAKYSUVjpECuMe50bvR2iP0wgbKE0Rl4&index=5

Ćwiczenia oddechowe Zapach lasu:


Olejek o zapachu leśnym jeśli mamy lub inny.
R. prosi, aby dzieci zamknęły oczy, a następnie rozpyla olejek. Dzieci wąchają go, robią głęboki wdech nosem i wydech ustami, a także określają, z czym on im się kojarzy.

Temat został opisany w tygodniu szóstym, poniedziałek. Link do tematu poniżej:

Recykling

Rozmowa na podstawie piosenki "Świat w naszych rękach" – Co to jest recykling?

I. Ci co lubią segregację
otóż oni mają rację.
Gdy w osobne pojemniki
lecą papier, szkło, plastiki.
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach
właśnie o tym ta piosenka.
Możesz dbać o cały świat
chociaż masz niewiele lat. (2x)


II. A recykling trudne słowo.
Chodzi o to by na nowo
z naszych śmieci zrobić coś:
papier, plastik albo szkło.
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach... (2x)


III. Więc dorośli oraz dzieci.
posłuchajcie.
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,
żeby jutro dobrze żyć.
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach… (3x)


Rozmowa na temat piosenki:


− Na czym polega segregacja śmieci?
− Co to jest recykling?
− Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko?
− W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat?

Układanie zdań ze słowami śmieci, segregacja, recykling:


Pierwsze zdanie układa R. Potem propozycje zdań podają dzieci.
Np.:
Śmieci trzeba wkładać do odpowiednich pojemników.
Segregacja powoduje, że jest większy porządek.
Recykling może być zabawny.

Burza mózgów Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne?


Instrumenty wykonane z recyklingu (np.: grzechotki
z pojemników po jogurtach; kawałek gazety, który gdy go
gnieciemy szeleści; pojemnik po chusteczkach ze ,,struna-
mi” z gumowej rękawiczki).

Zabawa ruchowa z elementem równowagi Sprawdzam, czy jest czysto:


Gazeta dla każdego dziecka.
Dzieci układają przed sobą gazetę, przykładają do gazety
stopę raz jedną, raz drugą i wykonują nimi koła – sprawdzają, czy wokół jest czysto.

Praca plastyczno-techniczna Ekologiczny samochód:


Dla każdego dziecka: plastikowa butelka, cztery plastikowe korki, dwa patyczki do szaszłyków, plastelina, papier
kolorowy, flamastry, nożyczki, klej; śrubokręt.
Dzieci kładą butelki przed sobą i z pomocą R. przekłuwają
je w dwóch miejscach (u góry i u dołu). Będą to miejsca,
przez które należy przełożyć patyczki do szaszłyków, a do
nich przymocować plasteliną korki. Papier kolorowy po-
służy do dowolnego ozdobienia samochodu i np. narysowania pasażerów.

Zabawa rozwijająca kreatywność dzieci Co by było, gdyby…?


Arkusz papieru, flamaster.
R. zadaje pytanie: Co by było, gdyby nie było koszy na śmieci?
Wszystkie odpowiedzi dzieci są zapisywane na arkuszu
papieru, a następnie ponownie odczytane.

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Zbieramy śmieci:


Piłeczka dla każdego dziecka, pojemnik.
Dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na hasło: Zbieramy
śmieci! – w pozycji na czworakach turlają piłeczki i wrzuca-
ją je do pojemnika.

Pokoloruj obrazek:

Wakacyjna walizka:

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/06/ubrania-BW.pdf