Zasady odpłatności


Dzienna stawka opłaty za wyżywienie wynosi:

a) 2,50 zł dziennie z tytułu korzystania ze śniadania

b) 6,50 zł dziennie z tytułu korzystania z obiadu z podwieczorkiem

c) 9,00 zł dziennie z tytułu korzystania ze śniadania, obiadu i podwieczorku.

Ważna informacja:

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za żywienie nie pobiera się pod warunkiem, że Deklarujący skutecznie poinformuje Przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godz. 9:00.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt.1 Deklarujący ponosi koszt żywienia za każdy dzień nieobecności dziecka.

3. Deklarujący zobowiązany jest do przekazania informacji, o której mowa w pkt. 1 w następujący sposób:

a)    osobiście dyrektorowi przedszkola lub nauczycielom w grupach

b)    telefonicznie (nr telefonu) 33 845 25 49

c)    drogą elektroniczną (email) spwp1@edukacja.kety.pl

Uwaga!

Rodziców legitymujących się Kartą Dużej Rodziny lub oczekujących na wydanie Karty Dużej Rodziny prosimy o odbiór wniosku o ustalenie ulgi lub zwolnienia z odpłatności za korzystanie w wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Wniosek

Wniosek o ustalenie ulgi lub zwolnienie z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Wniosek o ustalenie zwolnienia w odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę