O nas


    Oferujemy profesjonalną opiekę i naukę od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:00.

Godziny bezpłatne w ramach których realizowana jest „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” obowiązują od 7.00 do 12.00. W pozostałym czasie dziecko korzysta z naszej oferty w cenie 1,14 zł za godzinę.

Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków dziennie: śniadanie (w tym drugie śniadanie), obiad, podwieczorek.

   

    Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach jest małym, kameralnym i bardzo przyjaznym dzieciom przedszkolem na Osiedlu nad Sołą w bloku nr 12. Przestronny układ sal i zaplecza sprawia, iż dzieci czują się tutaj jak w domu. Troskliwa opieka nauczycieli i personelu technicznego, doskonała kuchnia, bogate wyposażenie, czyni z naszych przedszkolaków, dzieciaki pełne szczęścia, radości i twórczego rozwoju.

    Szczególnie ważnym atutem naszej placówki są bogato wyposażone kąciki zainteresowań, w których dzieci mogą realizować swoje marzenia i radosne zabawy. Przemyślany podział sal tworzy specyficzny klimat i możliwość wyciszenia, nawet w środku najbarwniejszej zabawy. Posiadamy również piękny ogród przedszkolny przylegający do pasa zieleni wzdłuż rzeki Soły oraz do nowo założonego Parku Lipowego. Przemyślany pod względem organizacyjnym i doposażony w sprzęty, jest bardzo lubiany przez dzieci, gdyż mają w nim doskonałe warunki do zabawy przez cały rok.  Bliskość przyrody daje możliwość obserwowania zarówno z okna jak i w plenerze rzadkich gatunków ptaków. Przedszkole jest sukcesywnie doposażane w sprzęt komputerowy, meble, zabawki dobierane ze szczególną dbałością. Na szczególną uwagę zasługują wspaniałe zajęcia ruchowe prowadzone na Hali Sportowej OSiR.

    W naszym przedszkolu dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, ponieważ tworzymy optymalne warunki do ich rozwoju. Postrzegamy dziecko jako indywidualną osobę, która funkcjonuje w społeczności. Dążymy do tego, aby dziecko opuszczając przedszkole potrafiło być samodzielne, nawiązywało kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radziło sobie w sytuacjach trudnych, potrafiło wyrażać swoje potrzeby. Do rozwoju dzieci podchodzimy holistycznie, koncentrujemy się na wspieraniu rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego oraz zdrowotnego.

    Aby optymalnie wspomagać rozwój naszych wychowanków stosujemy metody pracy współczesnej pedagogiki: metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej; metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz; pedagogika zabawy KLANZA; metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana; metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne; drama – zabawy w teatr na co dzień; bajkoterapia; aktywne słuchanie muzyki. Dzieci przygotowują się do nauki pisania i czytania (ćwiczą wzrok i słuch, trenują spostrzegawczość, rozwijają mowę), rozwijają się społecznie i emocjonalnie, poznają świat, analizują i wyciągają wnioski. Ważnym aspektem wychowania w naszym przedszkolu jest rozbudzenie patriotyzmu zarówno narodowego jak i lokalnego, odwiedzamy Muzeum, współpracujemy z Biblioteką. Dzieci biorą udział w spektaklach teatralnych oraz umuzykalniających, gościmy w przedszkolu wyjątkowe spektakle dla dzieci.

    Ważną częścią naszej działalności są uroczystości w przedszkolu. Przygotowane ze szczególną dbałością spektakle, odzwierciedlają osiągnięcia dzieci w zakresie rytmiki, śpiewu, tańca, oraz ich zaangażowanie teatralne. Sprawiają, że osoby najbliższe dzieciom czują się wyjątkowo.

    Wieloletnią tradycją przedszkola jest Piknik Rodzinny. Forma ta, przechodziła metamorfozę – od instalacji w plenerze – do dzisiejszego radosnego spotkania w Stadninie Koni – dzieci, rodziców, wychowawców i zaprzyjaźnionych osób. Organizujemy również rodzinne wycieczki, w czasie których zwiedzamy ciekawe, wybrane wspólnie miejsca. Nasze dzieci uczestniczą w konkursach plastycznych i zdobywają nagrody. Promujemy zdrowy tryb życia oraz odżywiania się, zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Posiadamy stronę internetową, która jest chętnie odwiedzana i często aktualizowana. Współpracujemy ze środowiskiem poprzez udział w inicjatywach na rzecz lokalnego społeczeństwa, kontakty z GOPS oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Promujemy nasze przedszkole zamieszczając informacje na stronie internetowej Info Kęty oraz w gazecie lokalnej.

    Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znając siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Ogromna energia i zaangażowanie wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i partnerów, a także pomoc ze strony organu prowadzącego, przyczyniają się do pełnej realizacji wizji i misji
Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach.

„Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy: cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym
i do­magać się – ze wszys­tkich sił – te­go, cze­go prag­nie. ”

Cytat: Paolo Coelho