Ramowy rozkład dnia


6 : 30 – 7 : 45

Schodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne; rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci (wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dziecięcej, kształtowanie poczucia przynależności społecznej).

7 : 45 – 8 : 15

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi (pozostałe zabawy dowolne).

8 : 15 – 8 : 30

Zestaw ćwiczeń porannych, zabawa ruchowa oraz czynności higieniczno porządkowe.

8 : 30 – 9 : 00

Śniadanie

9 : 00 – 10 : 00

Zajęcia dydaktyczne organizowane z całą grupą – realizacja treści Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia.

10 : 00 – 10 : 15

Drugie śniadanie

10 : 15 – 11 : 15

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym spontaniczne i organizowane, spacery i wycieczki dalsze i bliższe, obserwacje przyrodnicze /zabawy ruchowe w sali, prace w kąciku przyrody/.

11 : 15 – 11 : 30

Czynności higieniczno-porządkowe.

11 : 30 – 12 : 15

Obiad-kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

12 : 15 – 13  : 45

Odpoczynek – słuchanie utworów literackich, muzyki, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy według zainteresowań i zdolności. Spacery.

13 : 45 – 14 : 00

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-porządkowe.

14 : 00 – 14 : 15

Podwieczorek.

14 : 15 – 15 : 00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia /pozostałe dzieci zabawy dowolne/, rozwijanie zdolności i zainteresowań.

15 : 00 – 16 : 00

Zabawy w ogrodzie lub sali według upodobań dzieci