WNIOSEK


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadza się zmiany w zasadach wypełniania wniosków o świadczenie, przekładania ich do zatwierdzenia oraz wypłacania przyznanych środków:

- druki wniosków do pobrania (w wersji edytowalnej) znajdują się na stronie internetowej przedszkola:

WNIOSEK DO POBRANIA

- wypełniony wniosek i podpisaną informację, świadczeniobiorca przesyła do przedszkola drogą elektroniczna na adres spwp1@edukacja.kety.pl lub drogą pocztową

- niezbędne załączniki do wniosku również należy przesłać drogą elektroniczną (może być zdjęcie wykonane telefonem) lub drogą pocztową

- przyznane środki będą wypłacane tylko przelewem na konto wskazane przez świadczeniobiorcę

W razie problemów technicznych lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 33 845 25 49