REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTWOWYCH W GMINIE KĘTY


2023-02-10

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Kęty

LINK DO STRONY NA KTÓREJ ODBYWA SIĘ REJESTRACJA WNIOSKÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM:
https://przedszkola-kety.nabory.pl/

Informację dotyczące rekrutacji do przedszkoli:

https://kety.pl/aktualnosci/261ec8397658099d6438fd2b76b89bba.html

Informację dotyczące rekrutacji do szkół podstawowych:

https://kety.pl/aktualnosci/14147d93fce36de2057691c2b920c8ed.html