Środa - " Na zawsze zapamiętasz"


Gimnastyka - Duży i mały skok:

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

Zabawa Wakacje:
Dla każdego dziecka, kartka, kredki:


Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem
zdania: Wakacje muszą być słoneczne. Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka
i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być pachnące. Rysowanie w lewym górnym rogu
kartki lodów i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być słodkie. Rysowanie w ostatnim,
pustym rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze. Określa-
nie, który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach.

Gra losowa z zastosowaniem kostki – Zapłata.
Patyczki lub inne drobne przedmioty (po 12 dla każdego dziecka), kostka do gry.
Dzieci otrzymują po 12 patyczków lub innych drobnych przedmiotów, które będą stanowiły pieniądze w grze. Kolejno rzucają kostką. Jeżeli kostka wskaże jedynkę, muszą zapłacić
swojemu sąsiadowi po prawej stronie jeden patyczek, jeżeli dwójkę – płacą sąsiadowi po
lewej stronie. W przypadku trójki i czwórki dzieci wpłacają po jednym patyczku do kasy na
środku koła. Jeśli kostka wskaże piątkę, zabierają z kasy jeden patyczek, a jeśli szóstkę –
dwa patyczki. To dziecko, które nie ma już żadnych pieniędzy, nie rzuca kostką, dopóki ich
nie otrzyma. Wygrywa osoba, której został w ręce choć jeden patyczek.

 

 

Ćwiczenie oddechowe – Zaśmiej się tak jak ja:

Rodzic prezentuje dowolny sposób śmiechu na sylabach: hi, hu, ha, he, ho, na różnych wysokościach dźwięku. Dzieci nabierają powietrze nosem, wydychając je, naśladują prezentowany przez Rodzica rodzaj śmiechu.
(Śmiech można prezentować, stosując różną wysokość głosu).

Co najbardziej podobało mi się w przedszkolu – rysunek.


Zabawa Dokończ zdania:


Rodzic rozpoczyna zdania, a dzieci siedzące kończą je. Np.: W przedszkolu lubiłem/
lubiłam… W przedszkolu nie lubiłem/nie lubiłam… W przedszkolu czułem się/czułam się…


Wypowiadanie się dzieci na temat: Co najbardziej podobało mi się (wśród zdarzeń w ciągu roku) w przedszkolu.

7l Karta pracy, cz. 2, s. 80

6l Karta pracy, cz. 2, s. 62

Film edukacyjny "Dzikie zwierzęta":

https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY

Religia

Pokoloruj obrazek:

Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku szkolnym zajęciach w ramach akcji "Dzieci Uczą Rodziców".

https://spwp1.edukacja.kety.pl/aktualnosci/bezpieczne-wakacje