Piątek - "Rymowanki"


1.Ruch i zabawa:

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

2.Zabawa „Rymowanki” – dzieci podają słowa – rodzic wymyśla do nich rym:

3. Co ukrywa się w zagadkach? – dz.6l - narysuj rozwiązanie zagadek:

 

Na pastwisku, w sadzie

drąży korytarze,

kopce z ziemi sypie,

połyka szkodniki.

Bardzo pożyteczny,

choć nie zawsze grzeczny.

Pomyśl, zgadniesz wnet,

że to czarny… 

Spulchnia ziemię

to nie wróg.

Mieszka w ziemi

nie ma nóg...

4.Dzieci 7l – plątaninka literowa:

3.Poćwicz odejmowanie dzieci 7l: