Konkurs plasyczy


Zapraszamy do udziału w konkursie pt.:

 

„PRZEDSZKOLAKI O ZDROWIE DBAJĄ I AKTYWNIE CZAS SPĘDZAJĄ”

 

1.Cele konkursu:

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, utrzymywania kondycji fizycznej, właściwych codziennych zachowań   sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,

- uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie,

- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci.

 

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkolaków. 

Prace będą oceniane przez niezależne jury w dwóch kategoriach wiekowych:
- 3-4 lata
- 5-6 lat

Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac to:

- walory artystyczne i estetyczne,

- ciekawe przedstawienie tematu,

- samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

 

3.Zasady konkursu:

- format- dowolny

- technika plastyczna- dowolna

- uczestnik konkursu ,może wysłać tylko jedną pracę.

- ostateczny termin zgłaszania prac: 14.05.2020r.

4. Gotowe prace prosimy sfotografować i wysłać na adres mailowy: sabinajanuszyk@wp.pl z dopiskiem: grupa przedszkolna oraz wiek dziecka. Jeżeli warunki ulegną zmianie finał konkursu przeprowadzimy w przedszkolu, więc proszę zachować prace.

5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola 21.05.2020r.

6. Dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie przewidziane są drobne upominki oraz dyplomy, natomiast dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody, których odebranie będzie możliwe po powrocie do przedszkola.

 

POWODZENIA!!!