Czwartek - "Papier"


Aktywna zabawa:

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

Zabawa głosowa Tuba:


Rolka po papierze toaletowym.
R. mówi wybrane przez siebie słowo przez tubę – rolkę po
papierze toaletowym. Dzieci opisują, co stało się z głosem
i jaki jest efekt. Następnie same mogą próbować wypowiadać w ten sposób słowa.

Zabawa plastyczno-techniczna Lornetki:


Dla każdego dziecka: dwie rolki po papierze toaletowym,
sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, zszywacz.
Dzieci w dowolny sposób ozdabiają obie rolki i je sklejają.
Z pomocą R. przyczepiają do lornetki sznurek.

Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem papierowych
pasków:
Kilka stron z gazet.
R. prosi, aby każde dziecko wydarło sobie pasek z gazety.
Następnie dzieci dmuchają na pasek z gazety z różnym natężeniem.

Zabawa bieżna Znajdź zielone... 

Zapoznanie z papierem o różnej fakturze:


Kartka z bloku technicznego, kartka z bloku rysunkowego,
strona z gazety czarno-białej i kolorowej, tektura, ulotka
reklamowa, papierowy talerzyk, pudełko z papieru, papier
śniadaniowy.
R. rozkłada przed dziećmi przedmioty z różnego papieru.
Dzieci dotykają papier i przedmioty wykonane z niego.


Określają, jaki w dotyku jest papier:


− Czy każdy papier jest taki sam?
− Gdzie spotykamy produkty z papieru (np.: zeszyty, książki)?

Praca techniką origami Samolot:


Kartka z bloku rysunkowego dla każdego dziecka.
R. prosi, aby dzieci postępowały zgodnie z jego instrukcjami:

• Złóżcie kartkę na pół (wzdłuż dłuższego boku).


• Rozłóżcie ją, a następnie złóżcie każdy dolny róg tak, aby
dotykał środkowej linii, która powstała po złożeniu kartki.


• Utrzymując te zagięcia, złóżcie każdy z utworzonych dwóch
rogów tak, aby ponownie stykał się ze środkową linią.


• Utrzymajcie te zagięcia i wykonajcie jeszcze jedno – raz
składając każdy z dwóch rogów tak, aby stykał się on ze
środkową linią.


• Dociśnijcie wszystkie zrobione przez Was zagięcia.

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet Bawimy się w kałużach:


Duże kartki z gazet dla każdego dziecka.
Dzieci dostają  kartki – kałuże, które mają rozłożyć
w różnych miejscach. Na sygnał  – delikatne stuk-
nięcie w gazetę – dzieci omijają kałuże, skaczą przez nie lub do nich wskakują.