Wyniki gminnego konkursu plastycznego pt. „Kapelusz Pani Wiosny".


2021-03-29

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kętach został zorganizowany gminny konkurs plastyczny pt. „Kapelusz Pani Wiosny”. Jego celem było kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz zainspirowanie dzieci do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosny. Dzieci z grupy starszej wykonały prace na ten konkurs. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 22 marca 2021 r.

W KATEGORII 5-6 LATKI I MIEJSCE ZAJĘŁA BIANKA NOWAKOWSKA,

WYRÓŻNIONY ZOSTAŁ NIKODEM MIELEC.

Dzieciom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Gdy zostaną doręczone dyplomy i nagrody przekażemy laureatom konkursu.