Święta Majowe


2024-04-30

W dniu 30 kwietnia uroczyście obchodziliśmy Majowe Święta i z tej okazji nasze przedszkole przybrało barwy biało- czerwone.
W tym wspaniałym czasie dzieci kształtowały postawy i treści patriotyczne, szacunek dla własnego kraju oraz poczucie tożsamości narodowej. Ponadto przedszkolaki poznały i rozwijały zainteresowania symbolami narodowymi.
Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla nauki patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.