Informacja dotycząca pracy przedszkola.


2021-03-26

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek      systemu oświaty
od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.
Zajęcia w tym okresie będą realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Na naszej stronie internetowej w zakładce na górze strony będą się pojawiały materiały dla poszczególnych grup.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z nauczycielami:

spwp1grupa1@edukacja.kety.pl- maluchy

spwp1grupa2@edukacja.kety.pl- starszaki

 
Na wniosek rodziców w placówkach będą mogły przebywać dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W związku z tym rodziców pracujących w ww. podmiotach proszę o kontakt z dyrektorem pod numerem 724-114-498.
Prosimy o zgłaszanie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola.