Dyżur wakacyjny!


2024-04-23

Rekrutacja na dyżur w miesiącu lipcu i sierpniu trwa od 23.04.2024r.-10.05.2024r. do godz.15.00 – składanie wniosków tylko do jednej dyżurującej placówki w danym miesiącu wakacyjnym.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem dyżurów. (regulamin na stronie internetowej dyżurującego przedszkola)

Wnioski do pobrania ze stron internetowych dyżurujących przedszkoli od dnia 23.04.2024

Dyżur wakacyjny będą pełnić następujące przedszkola:

w miesiącu lipcu: SPWP nr 7 w Kętach i SPWP  w Nowej Wsi;

w miesiącu sierpniu: SPWP nr 9 w Kętach i SPWP w Bulowicach.