Czyste powietrze w okół nas


2022-05-09

/obrazy/pliki/jadlospis.pdf

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

W naszym przedszkolu został zrealizowany program Państwowej Inspekcji sanitarnej pt. "Czyste powietrze wokół nas". Program cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci, które okazały się wnikliwymi obserwatorami. W trakcie spacerów reagowały na dymy z kominów, zwracały również uwagę na zagrożenia spowodowane nadmiernym korzystaniem z transportu samochodowego. Swoje obserwancje „zadymienia” wyraziły w formie artystycznej tworząc prace plastyczne.Dzieci analizowały również problem palenia papierosów przez osoby dorosłe i zostały uwrażliwione na problem tzw. biernego palenia papierosów. Każde dziecko opracowało swój własny znak pt. „Proszę nie pal przy mnie tytoniu”. Plakaty dzieci zostały wywieszone w szatni przedszkola i zaprezentowane rodzicom.

Wnioski:

- dzieci zrozumiały problem zanieczyszczenia powietrza i tzw. Smogu ,skąd się bierze i dlaczego nie mogą wtedy wychodzić na spacery.

-dzieci zostały uświadomione kiedy są biernie narażone na dym tytoniowy i jak jest on szkodliwy dla ich zdrowia,

-poprzez prezentacja prac plastycznych dzieci w szatni rodzice i dziadkowie również zostali zaangażowani w profilaktykę antynikotynową.